You are here

TRUCONNECT® Remote Monitoring voor kranen

Verbeterde veiligheid en geoptimaliseerd kraanonderhoud

Met TRUCONNECT® Remote Monitoring (bewaking op afstand) beschikt u over de gebruiksgegevens die nodig zijn om uw onderhoudsactiviteiten te optimaliseren en te controleren of onderhoud en toepassing voldoen aan de regelgeving. Deze gegevens geven u het vertrouwen om acties te plannen en weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot investeringen in onderhoud en productiviteit.

Gegevensrapportage voor optimaal kraangebruik

Noodstops, overbelasting en andere veiligheidskwesties worden vastgelegd en gerapporteerd. Zo kunt u problemen aanpakken en corrigerende maatregelen nemen. Met Remote Monitoring kunt u bovendien uw kraangebruik optimaliseren en bepalen hoe de veiligheid en productiviteit op uw werkplaats kan worden verbeterd met behulp van operatortraining.

Het Konecranes Remote Data Center stelt regelmatig een uitgebreid overzicht samen van alle operationele gegevens over het machinegebruik. De overzichtelijke, grafische rapporten ontvangt u op aanvraag of op vaste momenten per e-mail.

Als Remote Monitoring is geïnstalleerd, kunnen specifieke veiligheidsgegevens, zoals overbelasting en oververhitting, per e-mail of sms worden doorgestuurd zodra er een gebeurtenis plaatsvindt, zodat u desnoods meteen actie kunt ondernemen.

Beschikbaar voor uw hele kraanpark

In nieuwe machines van Konecranes is een externe serviceverbinding standaard opgenomen, maar ook bestaande industriële kranen kunnen met een retrofitkit worden uitgerust met een externe verbinding. De verbinding op afstand is gebaseerd op een diagnose-unit die gedetailleerde informatie van de kraan verzamelt en via een beveiligde verbinding doorstuurt naar het Konecranes Remote Data Center. In het Konecranes Remote Data Center wordt de data geanalyseerd en verwerkt in online rapporten.

TRUCONNECT Remote Monitoring is momenteel leverbaar voor Konecranes CXT®-kranen voor industriële toepassingen en voor SMARTON®-kranen voor zwaar gebruik.