You are here

Smart Features voor rolbruggen

Beproefde technologieën en toepassingen

Onze technologieën zijn ontwikkeld in de praktijk en zijn bestand tegen de uitdagingen waar kraanoperators bij het gebruik dagelijks mee te maken hebben. Elke Smart Feature kan worden toegepast op zowel oude als nieuwe kranen.

Positionerings- en lastregeltechnologie voor veiligheid, productiviteit en efficiëntie

Onze Smart Features voor lastverplaatsing zijn ontworpen om de veiligheid van de kraanoperator te verbeteren en de productiviteit te verhogen door moeiteloos soepele en gecontroleerde bewegingen te maken met de kraan. Konecranes biedt de volgende Smart Features voor lastverplaatsing:

SWAY CONTROL is ontworpen om het zwaaien van de last automatisch te beperken door de versnelling en vertraging van de kraan en de loopkat te regelen. Met deze Smart Feature kunt u de last nauwkeurig positioneren waardoor de laadcyclus minder tijd kost.

KRUIPSNELHEID biedt zeer nauwkeurige voortbeweging bij het naderen van eindpositie. Deze functie is toepasbaar op zowel hijs- als verplaatsingsbewegingen. De stapgrootte voor de kruipsnelheid kan vooraf worden ingesteld van 2 tot 100 mm.

MICROSNELHEID maakt uiterst langzame bewegingen mogelijk voor een betere controle over de last. Deze functie is toepasbaar op alle bewegingen, zodat grote bewegingen met de joystick resulteren in langzame en nauwkeurige verplaatsingen.

SCHOKPREVENTIE helpt bij het soepel oppakken van lasten. De takelaandrijving bewaakt de belasting. Als de last abrupt wordt opgepakt, wordt de hijssnelheid automatisch verlaagd totdat de last loskomt. Dit voorkomt schokbelastingen op zowel de last als de kraan en zorgt voor minder slijtage aan de staalconstructie en mechanische onderdelen.

PREVENTIE VAN SLAPHANGENDE KABELS is een belangrijke functie voor de veiligheid en productiviteit bij het gebruik van hijsmiddelen zoals hijsbalken. Bij het neerlaten van de last detecteert de hijswerkaandrijving wanneer de last is neergezet en wordt de beweging gestopt. De hijskabels komen niet slap te hangen, zodat voorkomen wordt dat kabels uit het haakblok schieten en het hijsmiddel kantelt.

Wanneer een last met twee haken tegelijk wordt gehesen, zorgt HIJSSYNCHRONISATIE ervoor dat beide haken gelijkmatig bewegen, zelfs wanneer de takels ongelijk belast zijn.

Wanneer een last lager is dan de maximale nominale last, kunt u met een VERHOOGD SNELHEIDSBEREIK sneller hijsen en dalen. Het beschikbare hijssnelheidsbereik wordt vergroot vanaf de nominale snelheid. Met deze Smart Feature kunt u de laadcyclus en wachttijden verminderen.

Geavanceerde lastpositionering en zoneregeling voor maximale productiviteit en efficiëntie

Met de regelfuncties voor positionering en zoneregeling kan de kraanbestuurder de last efficiënter en nauwkeuriger plaatsen, en kan het werkgebied van de kraan worden aangepast aan de fysieke indeling van de productielijn.

Met DOELPOSITIONERING kunt u 120 doelposities en acht startposities vooraf instellen. De operator selecteert de doelbestemming van de last en drukt op de knop doelpositionering. Zolang de knop ingedrukt blijft, stuurt de kraan zichzelf naar de geselecteerde doelpositie. De takel kan de last automatisch optillen naar een vastgestelde hijshoogte. Wanneer de last de doelpositie bereikt, laat de takel deze automatisch naar een vooraf ingestelde hoogte zakken.

EINDPOSITIONERINGis bedoeld om de uiteindelijke positionering van de last op een XY-coördinaat te versnellen. Dit is vooral handig bij werkcycli met vaste machines of constructies waarbij de operator vaak een last op dezelfde plek moet plaatsen. De operator kan tot 16 eindposities definiëren. Wanneer de operator een last binnen een positioneringsgebied rondom het doel plaatst en op de knop 'EINDPOSITIONERING' drukt, verplaatst de kraan de last naar het midden van dat gebied. De operator kan de last vervolgens handmatig laten zakken.

WERKLIMIETEN kunnen worden gezien als tijdelijke, virtuele muren die de kraan automatisch doen stoppen. De kraanoperator kan met de bediening een limiet voor een loopkat, kraan of hijsbeweging instellen. Zo creëert hij een virtuele barrière in verticale of horizontale richting. Al naar gelang de taak kunnen er verschillende werklimieten worden gedefinieerd voor een kraan om bijvoorbeeld de mensen op een tijdelijke looproute of een te bevrachten truck te beschermen.

BEVEILIGDE ZONES zijn verboden gebieden die de kraanoperator niet kan negeren of aanpassen. Er kunnen tot 16 rechthoekige, beveiligde gebieden worden gedefinieerd, waarmee u waardevolle productiemachines of drukke werkgebieden kunt beschermen tegen mogelijke fouten van de operator.

Neem contact met ons op als u wilt weten welke Smart Features geschikt zijn voor uw bestaande of nieuwe kraan.