You are here

RailQ™-rijbaanonderzoek voor uw kraan

CONTROLEER DE UITLIJNING VAN UW KRAANRAILS

De analyse van uw kraanrijbanen met het Konecranes RailQ-onderzoek behoort tot de beste in de industrie. Deze analyse levert nauwkeurige informatie over de uitlijning van uw rails, evenals deskundige aanbevelingen voor het corrigeren van eventuele afwijkingen.

Voor een juiste werking moeten kranen over rails rijden die zo recht mogelijk zijn, zonder dat ze komen vast te zitten. Als de kraan de baan niet goed volgt, kan dat leiden tot voortijdige slijtage aan de wielen en de rails, kostbare reparaties en stilstand, en bovendien een inefficiënte en suboptimale werking van de kraan.

Er zijn veel mogelijke oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat een kraan niet correct over de baan rijdt:

• Onjuiste uitgelijnde of versleten rails
• Ontbrekende klemmen
• Versleten remschoenen
• Ongelijke, verbogen of verdraaide kraanbaanconstructie door kolomverzakking, overbelasting of botsingen
• Corrosie
• Onjuiste installatie

Onjuist lopende kranen worden normaal gesproken onderzocht met een traditioneel kraanbaanonderzoek. Daarbij moet de kraan echter vaak dagenlang stilstaan en zijn de resultaten niet altijd even nauwkeurig of duidelijk. Bovendien worden corrigerende maatregelen niet altijd voorgesteld.

Bij een Konecranes RailQ-onderzoek van de kraanbaan wordt naast de visuele inspectie een op afstand bediende robot ingezet om uitgebreid inzicht te bieden in de uitlijning en de staat van uw kraanrails. RailQ meet de spoorwijdte, rechtheid, het niveauverschil en hoogteverschillen tussen de rails.

RailQ kan in feite op elke kraanrijbaan worden uitgevoerd, zoals rolbruggen, havenkranen en andere kranen op rails. Het kraanrijbaanonderzoek omvat:

• Visuele inspectie van de kraanrijbaan
• Meten van de uitlijning van de kraanrijbaan
• Berekeningen op basis van de gemeten gegevens met eigen analyse- en visualisatiesoftware
• 3D- en 2D-visualisatie van de kraanbaanrails
• Vaststellen van problemen met rechtheid, spoorwijdte of hoogte

Engineers van Konecranes controleren alle verzamelde gegevens en doen aanbevelingen voor corrigerende maatregelen.

Voordelen van RailQ

• Vergt minder tijd dan een traditioneel onderzoek
• Geeft nauwkeurige informatie over de staat en de uitlijning van rails
• Levert betrouwbare resultaten doordat de technologie systematisch wordt toegepast door ervaren mensen