You are here

Verplichtingen

Wij steunen de 10 principes van het VN Global Compact:

1.   Bedrijven moeten de bescherming van de internationaal afgekondigde mensenrechten steunen en respecteren en
2.   Ervoor zorgen dat ze niet medeplichtig worden aan schending van de mensenrechten.
3.   Bedrijven dienen de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te steunen;
4.   De eliminatie van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid;
5.   De effectieve afschaffing van kinderarbeid, en global_compact.jpg:15 kB
6.   De eliminatie van discriminatie op het gebied van werk en beroep.
7.   Bedrijven dienen een preventieve aanpak van milieu-uitdagingen te ondersteunen;
8.   Initiatieven te ondernemen om een​ groter milieu verantwoordelijkheid te bevorderen en
9.   De ontwikkeling en verspreiding stimuleren van milieuvriendelijke technologieën.
10. Bedrijven moeten corruptie in al haar vormen bestrijden, inclusief afpersing en omkoping.