You are here

Belanghebbenden en communicatie

Belanghebbenden hebben een centrale rol in maatschappelijk verantwoord ondernemen.Elk bedrijf is onderdeel van een groter geheel - bijvoorbeeld, het bedrijfsleven, de gemeente, de nationale economie - en de wisselwerking met de verschillende belanghebbenden op die vlakken.

Enkele centrale belanghebbenden voor Konecranes zijn

  • Klanten, die steeds meer vragen stellen over CR-kwesties als onderdeel van hun offertes
  • Inversteerders, die geïnteresseerd zijn in duurzame prestaties en risicobeheer (externe kredietbeoordelingsbureaus stellen ook indexen van maatschappelijk verantwoord ondernemen op, zoals de Dow Jones Sustainability Index)
  • De huidige en toekomstige medewerkers, die steeds vaker maatschappelijk verantwoord ondernemen als een belangrijk criterium beschouwen bij hun keuze om te solliciteren naar een baan
  • Zowel de media en niet-gouvernementele organisaties houden de activiteiten van bedrijven in de gaten

We rapporteren onze vooruitgang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen via Konecranes Jaarlijkse Rapporten, ook beschikbaar in iPad-formaat.

Om feedback of opmerkingen over ons maatschappelijk verantwoord werk, website of rapportage te geven, stuurt u een email naar: [email protected]