You are here

Kleine ecologische voetafdruk in werkzaamheden

We werken hard om ons milieubeheer te ontwikkelen, wat uitgebreide doelstellingen en monitoring van de resultaten mogelijk maakt.Energie-efficiëntie, afvalverwerking, recycling en beheer van chemische stoffen zijn essentieel voor Konecranes.

Belangrijkste doelstellingen:

  • We willen een duidelijke, zichtbare trend van verbeteringen aan energie-efficiëntie
  • We willen ons milieubeheer systematisch ontwikkelen.
  • We willen onze medewerkers milieu-opleidingen aanbieden en dat milieukwesties deel uitmaken van de inductie voor nieuwe medewerkers