You are here

Het optillen van mensen

Achter onze belofte aan de klant, "Lifting BusinessesTM", zit er een grote mix van talentvolle Konecranes medewerkers.Het welzijn en de competentie van onze mensen zijn de sleutels tot het succes van ons bedrijf.

Belangrijkste doelstellingen: 

  • We willen een goede bedrijfscultuur bevorderen en een geweldige plek om te werken aanbieden
  • We willen ervoor zorgen dat onze lijnmanagers handelen in overeenstemming met onze waarden en principes
  • We willen beheer bevorderen op basis van prestaties en wensen dat iedereen een "Trust People Performance" ontwikkelingsgesprek heeft met zijn superieuren
  • Welzijn is een van onze belangrijkste ontwikkelingsgebieden.
  • We willen onze kerncompetenties definiëren, competenties in kaart brengen en op basis daarvan, toekomstige behoeften bepalen.