You are here

Bedrijfsverantwoordelijkheid aandachtsgebieden

Konecranes is van plan op lange termijn hier te blijven.Wij streven ernaar om de verantwoordelijkheid van de bedrijven van onze klanten te verhogen.

Wij zijn van mening dat duurzame groei het resultaat is van een sterke verantwoordelijke prestatie. We verhogen de waarde van de investering van onze aandeelhouders met inachtneming van onze medewerkers, het milieu en de gemeenschappen waarin we actief zijn.Continue verbetering is het leidende principe in alles wat we doen.

Traditioneel maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gedacht het volgende te dekken werkend op, het meten van en communiceren over de impact van een bedrijf op de omgeving.Het wordt meestal verdeeld in drie gebieden:Verantwoordelijkheid voor het milieu, sociale verantwoordelijkheid en economische verantwoordelijkheid.
Wij definieerden onze aandachtsgebieden binnen dit frame via dialoog met de betrokken partijen.

Onze aandachtsgebieden zijn: veiligheid, personen hogerop brengen, milieu, fair-play en slimmer aanbod.