You are here

Kraan woordenlijst

abnormale bedrijfsomstandigheden remmen, mechanisch

abnormale bedrijfsomstandigheden : ongunstige, schadelijke of nadelige milieu-omstandigheden op of voor de bediening van de kraan, bijvoorbeeld: bijtende dampen, blootstelling aan slecht weer, extreem lage of hoge temperaturen klimaat, gevaarlijke tillocaties, evenals atmosferen die vochtig of met stof beladen zijn.

(de rolbrug) giek :een horizontaal element wordt gebruikt om de last zowel te hijsen als te verlagen tot een ander punt dan direct onder de takeltrommel of loopkat, dat op de loopkat is gemonteerd.

(de portaalkraan) giek :een verlenging van de loopkatbaan, vaak gebruikt om vrije ruimte te verkrijgen voor de verplaatsing van de portaalkraan door terugtrekken of verhogen.

administratieve of regelgevende instantie :wanneer er geen jurisdictie van de overheid beschikbaar is, de werkgever of, indien een jurisdictie van de overheid wel beschikbaar is, dan de overheidsinstantie.

rem :een apparaat dat geen motor is, dat kracht of een wrijvingsmiddel gebruikt om de beweging te stoppen of te onderbreken

remmen, hydraulisch :door verplaatsing van een vloeistof, deze werkwijze regelt of vermindert de snelheid.

remmen, tegenkoppel (plugging) door omkeren van de motor netspanning polariteit of fase sequentie om koppel te ontwikkelen in de tegengestelde draairichting van de motor, deze methode controleert de snelheid.

rem, vasthouden :gebruikt voor een takel, een frictierem die automatisch wordt toegepast, alsmede beweging voorkomt wanneer het remvermogen is uitgeschakeld.

rem, mechanische last :een frictierem die automatisch werkt met als doel de ladingen te regelen in een verlagende richting.Zuiver koppel vereist van de motor om een last te laten zakken, dit eenrichtingsapparaat plaatst geen extra belasting op de motor bij het heffen van een last.

remmen, dynamisch :door de motor te laten werken als een generator, waarbij de energie wordt verspreid in de weerstanden, regelt deze methode de snelheid.

remmiddelen :een apparaat of methode die de middelen gebruikt van stroom of wrijving om de beweging te behouden of te stoppen.

remmen, wervelstroom :met gebruik van een elektrische inductie lastrem, deze methode vermindert of regelt de snelheid.

remmen, regeling :door het meegeven van energie in de tegenovergestelde richting of door het verwijderen van energie van het bewegende lichaam, regelt deze methode de snelheid.

benoemd :wanneer de werkgever's vertegenwoordiger of de werkgever expliciet een individu verantwoordelijkheden toekent. gemachtigd: een regelgevende instantie of een naar behoren opgestelde administratieve autoriteit benoemt een individu.

hulptakel :back-up unit gebruikt voor het hijsen met hogere snelheid, evenals een lagere wegwaarde dan de primaire takel in de meeste gevallen.

remmen, noodgeval :wanneer geen stroom beschikbaar is, wordt deze methode gebruikt om een aandrijving te vertragen.Als gevolg van de bediening door de operator of, in sommige gevallen automatisch wanneer stroomtoevoer naar de aandrijving wordt onderbroken, wordt de remkracht vastgelegd.

remmen, mechanisch :een methode die frictie gebruikt om de snelheid te regelen of te verminderen.