You are here

Methode voor risicobeoordeling en aanbeveling

De aanpak voor onze programma's voor kraanonderhoud

Met een wereldwijd netwerk van deskundige lokale monteurs en onze eigen methode voor risicobeoordeling en aanbeveling volgen we een unieke adviserende benadering betreffende kraanonderhoud.

Tijdens de methode voor risicobeoordeling en aanbeveling wordt elk kraanonderdeel gecontroleerd om de staat ervan vast te stellen. Eventuele defecten, gebreken en overtredingen worden gedocumenteerd en ingedeeld in een van de drie risicocategorieën: veiligheid, productie of onbepaald. Daarnaast kunnen allerlei verbetermogelijkheden worden vastgelegd. De aanbevolen acties worden vastgesteld en met u besproken.

De belangrijkste risicocategorie is een veiligheidsrisico: dit duidt op kans op letsel en gevaar. Als er een veiligheidsrisico wordt gesignaleerd, kan de machine pas weer veilig worden gebruikt na reparatie of herstel tot een acceptabel niveau. Een productierisico duidt op een mogelijke verstoring of verlies van productie vanwege potentiële defecten aan onderdelen. Een onbepaald risico duidt op een staat die niet kan worden gecontroleerd middels visuele inspectie of in het kader van de overeengekomen services en die het gevolg is van de configuratie en de onjuiste werking van machines. In het geval van een onbepaald risico raden we gewoonlijk aan om het onderdeel nader te laten onderzoeken met een van onze adviesservices.

Welke service ook wordt uitgevoerd, onze inspecties en adviserende aanpak zijn altijd gebaseerd op de Konecranes-methode voor risicobeoordeling en aanbeveling, die u voorziet van gedocumenteerde maatregelen om de veiligheid en productie te verbeteren.