Kranen voor verhandeling van slib

Automatisatie voor slibbehandeling

In een slib-station wordt het semi-vloeibare slib gelost door vrachtwagens in de bunker. In de bunker brengt de Konecranes slibkraan het slib over naar de opslagplaats. Vanuit de opslagplaats voert de kraan het slib naar de proceslijn. Het materiaal is zeer kleverig, waarmee rekening gehouden wordt bij de dimensionering van de kraanstructuren en -machines. Een continu werkende, volledig geautomatiseerde kraan wordt gebruikt in deze toepassing. De bediening van de kraan gebeurt via een monitor vanuit de centrale controlekamer.

Dezelfde modulaire oplossingen gebruikt voor Konecranes EFW kranen zijn van toepassing op onze slibkranen.

Login yourKONECRANES.COM

Access your crane usage data, maintenance data and asset details on yourKONECRANES.com. Our cloud-based customer portal gives you a transparent view of service events and activities over any selected time interval.

ACCESS yourKONECRANES.COM