You are here

CraneQ™ geometrisch kraanonderzoek

EEN UITGEBREID GEOMETRISCH ONDERZOEK VAN UW BOVENLOOPKRAAN

Slijten de keerschrijven, de rails, de constructie of de aandrijvingen van uw kranen te snel? Al deze problemen zijn vaak het gevolg van een onjuiste kraangeometrie. Klagen de kraanbestuurders dat de kraan vreemde geluiden maakt of dat de positionering onjuist is? Met het CraneQ geometrisch kraanonderzoek kunt u de oorzaak van deze symptomen opsporen en grotere problemen en kostbare uitval voorkomen.

Met CraneQ controleren we of de kraan haaks is. We controleren of de wielkasten goed zijn uitgelijnd en loodrecht op de brugligger staan, zodat de kraan correct spoort. Daarnaast wordt de geometrie van de wielkasten zelf en de uitlijning van de wielen in de wielkasten gecontroleerd. Ten slotte meten we de kromming van de liggers van de kraan.

CraneQ is gebaseerd op een combinatie van geavanceerde en traditionele meetmethoden. Met behulp van eigen software leveren onze getrainde technisch inspecteurs een zeer nauwkeurige geometrische analyse van uw kraan. U ontvangt de onderzoeksresultaten en wij zetten onze kennis en ervaring direct in om u te helpen met het plannen van corrigerende maatregelen.

CraneQ biedt

• Nauwkeurige metingen van de wiel- en wielkastuitlijning
• Controle van de algehele haaksheid van de kraan en de bewegende onderdelen
• Analyse van de kromming van de kraanligger
• Nauwkeuriger en gedetailleerder analyserapport dan elders verkrijgbaar
• Aanbevelingen voor het uitlijnen van de wielen en het haaks maken van de kraan