You are here

Betrouwbaarheidsonderzoek voor kranen

Hoe lang gaat uw kraan nog mee?

De betrouwbaarheidsanalyse voor kranen (Crane Reliability Survey – CRS) is een constructietechnisch onderzoek naar de huidige staat van uw kraan. Uit het onderzoek volgt een theoretische schatting van de resterende levensduur. In de analyse wordt gekeken naar de constructie, de mechanische onderdelen en de elektrische installaties, en worden eventuele eisen voor onderhoud en modernisering aangegeven.

Alle kranen hebben een eindige levensduur

Als u niet zeker weet of uw kranen voldoen aan de toenemende productie-eisen of als uw kraan wordt gebruikt voor andere doeleinden dan waar deze oorspronkelijk voor is gemaakt, kunt u ervoor kiezen om een Crane Reliability Study uit te voeren. Ook als er zich veiligheidsproblemen voordoen of als u zich afvraagt of het tijd is voor modernisering, kan een CRS de doorslag geven.

Hoe gaat een CRS in zijn werk

• Een team specialisten van Konecranes bekijkt de productie- en werkomgeving van uw kraan.
• De algehele conditie van de kraanconstructie en -onderdelen wordt in detail beoordeeld. Daarbij ligt de nadruk op veiligheid, productiviteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en resterende levensduur.
• Operators en onderhoudspersoneel worden geïnterviewd en alle bijbehorende documentatie wordt gecontroleerd.
• Het team levert een gedetailleerd rapport en aanvullende adviezen voor onderhoud, modernisering en toekomstige investeringen.